MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Pstruhový rybník - už sa nám to blíži...

   

Príprava na sobotňajšiu brigádu prebehla úspešne.  

Kedy a kde : Sobota 8:30 na Belianskom rybníku.

Tešíme sa na vašu účasť .

 

277823298_348637813894198_2238090501328690811_n.jpg277708915_3343948842506196_2787740902684969628_n.jpg

BRIGÁDNICKÁ ČINNOSŤ MO SRZ SPIŠSKÁ BELÁ 2022

Oznamujeme všetkým členom MO SRZ Spišská Belá, že dňa 09. 04. 2022 (sobota) sa uskutoční rybárska brigáda. Zraz účastníkov brigády bude o 8:30 hod. na Belianskom rybníku. Prosíme členov aby si zo sebou priniesli čižmy, sekeru, lopatu, hrable.

 

V kalendárnom roku 2022 majú členovia povinnosť:

 Odpracovať brigády od dovŕšenia 18 roku života. 

 

Oslobodení od brigád sú :

-  mládež do 18 roku života 

- ženy 

- dôchodcovia v plnom invalidnom dôchodku

- dôchodcovia na starobnom dôchodku.

 

Je potrebné odpracovať 10 hodín.

Pri neodpracovaní brigád je člen povinný zaplatiť 5 Eur za každú neodpracovanú hodinu.

Prosíme všetkých členov MO SRZ, aby sa aktívne zúčastňovali brigád. 

 

                                                                                  Výbor MO SRZ Spišská Belá

BRIGÁDNICKÁ ČINNOSŤ MO SRZ SPIŠSKÁ BELÁ 2022

BRIGÁDNICKÁ ČINNOSŤ MO SRZ SPIŠSKÁ BELÁ

 

Oznamujeme všetkým členom MO SRZ Spišská Belá, že dňa 09. 04. 2022 (sobota) sa uskutoční rybárska brigáda. Zraz účastníkov brigády bude o 8:30 hod. na Belianskom rybníku. Prosíme členov aby si zo sebou priniesli čižmy, sekeru, lopatu, hrable.

 

V kalendárnom roku 2022 majú členovia povinnosť:

 • Odpracovať brigády od dovŕšenia 18 roku života. 
 • Oslobodení od brigád sú -  mládež do 18 roku života 

                                              - ženy 

                                              - dôchodcovia v plnom invalidnom dôchodku

                                             - dôchodcovia na starobnom dôchodku.

 

 • Je potrebné odpracovať 10 hodín.
 • Pri neodpracovaní brigád je člen povinný zaplatiť 5 Eur za každú neodpracovanú hodinu.

Prosíme všetkých členov MO SRZ, aby sa aktívne zúčastňovali brigád. 

                                                                                  Výbor MO SRZ Spišská Belá

Členská schôdza 2022

 

Výročná členská schôdza MO SRZ Spišská Belá

Pozvánka

        

Výbor MO SRZ Spišská Belá Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedelu, 27.3.2022 o 9.00 hod. v miestnej kinosále.

Program :

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií ( mandátovej, návrhovej )
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Správa o činnosti výboru MO SRZ
 5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
 6. Správa kontrolnej komisie
 7. Plán hlavných úloh na rok 2022
 8. Diskusia
 9. Voľby
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver


V Spišskej Belej 15.2.2022

 

Beliansky kapor 2019

Vyhodnotenie pretekov   Beliansky kapor 2019.

Dňa 16. - 18.8.2019 sa konali preteky v love kapra. Preteku sa zúčastnilo 12 dvojčlenných družstiev, skončil v tomto poradí :

 1. Renner Vladimír, Šilon Martin        92,30 kg          32 ks
 2. Zemančík Martin, Petrov Martin     71,90 kg          30 ks
 3. Kozák František, Debre Peter       34,89 kg          13 ks

Najväčší úlovok      6,97 kg                  Kaňuk Patrik

 

Celkový počet ulovených rýb            135 ks

Celkové množstvo ulovených rýb     346,62 kg

Všetky ryby boli vrátené do vody.

Sponzori    –      Mesto Spišská Belá   

 

Oslavy 130.výročia založenia organizácie

V sobotu, t.j. 15.6.2019 sme oslávili 130.výročie založenia našej organizácie. Už od rána sa varil guláš, ktorí nám pripravili poľovníci Britaňák Štefan a Mišo Ovčák. My sme zase varili hálaslé - t.j. guláš z rýb ktorý varil Fero Holluj. O 9.00 sme odštartovali preteky v love rýb a to ľubovolnou technikou. O 11.00 sa lov ukončil a urobilo sa vyhodnotenie.

1.miesto - Ignacz imrich

2.miesto - Lacko Peter

3.miesto - Kocisky Jaroslav

Potom sme za prítomnosti primátora Jozefa Kunu ocenili našich členov. Ocenenie dostal aj pán primátor.

Myslíme si, že akcia sa vydarila, len na naše nemilé prekvapenie sa tejto akcii zúčastnilo veľmi málo rybárov a aj obyvateľov mesta.

Otvorenie sezóny 2019

Vyhodnotenie pretekov.

 

Dňa 11.5.2019 sa uskutočnili preteky v love kapra. Preteku sa zúčastnilo 36 pretekárov, z toho 9 detí. Preteky sa skončili v tomto poradí :

Čítať ďalej...

Súhlas so sporacovaním osobných údajov

Otvorenie sezóny 2018

Dňa 12.5.2018 sa uskutočnili preteky v love kapra. Preteku sa zúčastnilo 53 pretekárov, z toho 17 detí. Preteky sa skončili v tomto poradí :

Čítať ďalej...

Členská schôdza

 

Pozvánka

      

Výbor MO SRZ Spišská Belá Vás pozýva na riadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu, 4.3.2018 o 9.00 hod. v Reštaurácii v mlyne (u Rojka).

 

Program :

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií ( mandátovej, návrhovej )
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Správa o činnosti výboru MO SRZ
 5. Správa o hospodárení organizácie za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 6. Správa kontrolnej komisie
 7. Plán hlavných úloh na rok 2018
 8. Diskusia
 9. Voľby
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver


Voľby 2022

V roku 2022 prebehnú voľby do orgánov MO SRZ. Dátum Výročnej členskej schôdze určil výbor na 27.3.2022 o 9.00 v miestnej kinosále. Návrhy kandidátov sa prijímajú do 7.3.2022. Po tomto termíne sa Návrhy kandidátov už nebudú prijímať, nakoľko sa budú uzatvárať a tlačiť kandidátky do výboru a do kontrolnej komisie. Volebný poriadok, tlačivo návrhu kandidáta a potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta sú priložené.

 

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !