MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Predaj povolení

Hosťovačky sa predávajú u p.Hrušovskej

Beliansky kapor

48 hodinový maratón Beliansky kapor sa uskutoční v dňoch 16.-18.augusta 2019.
Štartovné pre dvojčlenné družstvo je 100,-€.

Členská schôdza

Členská schôdza sa uskutoční 3.3.2019 o 14.00 (nedeľa) v miestnej kinosále.
Každý člen je povinný priniesť na schôdzu členský preukaz a brigádnicky preukaz !

Otvorenie sezóny

Otvorenie sezóny a preteky v love kapra sa uskutočnia 11.5.2019.

Oslavy 130.výročia.

Oslavy 130.výročia založenie MO SRZ sa uskutočnia 15.6.2019.