Žiadame zákazníkov, aby objednávali známky vždy len pre jedného člena, t.j. ak má člen aj dieťa, nech vytvorí dve objednávky - jednu pre seba a druhú pre dieťa. Predíde sa tým veľkým nedorozumeniam pri lepení známok do povolení !!!

Podmienky predaja povolení

Tento spôsob objednávania si povolení je určený len členom našej organizácie. Ak sa budú snažiť objednať si doklady členovia iných organizácií, budeme to považovať za hrubé porušenie našich interných pravidiel a takémuto členovi inej organizácie viac nevydáme naše povolenie. 

Po zadaní a potvrdení objednávky, odkontrolujeme správnosť zadaných údajov a pošleme Vám na e-mail správu s faktúrou na zaplatenie. 

Do "Správy pre prijímateľa" napíšete  - "kód objednávky, svoje meno, priezvisko a adresu", aby sme mohli určiť, kto zaplatil na účet MO SRZ.

Po zaplatení danej sumy, pripravíme dané doklady a pokiaľ má člen vyriadené všetky záväzky voči MO SRZ, t.j. odpracované brigády(okrem ZŤP, dôchodcov, žien a detí) a odovzdané povolenie na rybolov v termíne do 15.1.2023, tak mu doklady BUDÚ vydané.

Pokiaľ si člen riadne objedná a zaplatí doklady, avšak nemá vyriadené záväzky voči MO SRZ v podobe neodpracovaných brigád, bude pri odovzdávaní dokladov vyzvaný na ich úhradu vo výške 5e za každú neodpracovanú hodinu. Ak tak nespraví, doklady mu vydané NEBUDÚ a peniaze za vopred zaplatené doklady prepadnú v prospech MO SRZ Spišská Belá.

Doklady bude vydávať predseda alebo tajomník MO SRZ na rybníku každú nedeľu od 15.00 - 17.00 od 5.2.2023. Kto to nestihne alebo zabudne, dostane doklady na ďalší týždeň.

Štátny rybársky lístok si musí vybaviť každý individuálne.

Všeobecná úverová banka

IBAN : SK5302000000001262985553

Konštantný symbol : 0308 

Správa pre prímateľa : kód objednávky, meno a adresa