Žiadame zákazníkov, aby objednávali známky vždy len pre jedného člena, t.j. ak má člen aj dieťa, nech vytvorí dve objednávky - jednu pre seba a druhú pre dieťa. Predíde sa tým veľkým nedorozumeniam pri lepení známok do povolení !!!

Podmienky predaja povolení

Tento spôsob objednávania si povolení je určený len členom našej organizácie. Ak sa budú snažiť objednať si doklady členovia iných organizácií, budeme to považovať za hrubé porušenie našich interných pravidiel a takémuto členovi inej organizácie viac nevydáme naše povolenie. 

Po zadaní a potvrdení objednávky, odkontroluje hospodár správnosť zadaných údajov a pošle Vám na e-mail správu s faktúrou na zaplatenie. Zaplatíte na účet VÚB. Do Správy pre prijímateľa napíšete kód objednávky, svoje meno, priezvisko a adresu, aby sme mohli určiť, kto zaplatil na účet MO SRZ. Po zaplatení danej celej sumy, hospodár pripraví dané doklady a do obálky priloží aj Členskú známku, ktorú si sami vlepíte do členskej knižky.

Doklady bude vydávať hospodár na rybníku každú nedeľu od 16.00 - 17.00. Kto to nestihne alebo zabudne, dostane doklady na ďalší týždeň.

Štátny rybársky lístok si musí vybaviť každý individuálne.

Všeobecná úverová banka

IBAN : SK5302000000001262985553

Konštantný symbol : 0308 

Správa pre prímateľa : kód objednávky, meno a adresa