MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Otvorenie sezóny 2018

DOSPELÍ :

  1. Nebus Branislav                        779 bodov      16 ks
  2. Fudaly Vladimír                        667 bodov      14 ks
  3. Micaľuk Viktor                         407 bodov        8 ks

DETI :

  1. Sokol Rastislav                         269 bodov
  2. Heldák Pavol                            263 bodov
  3. Heldák Andrej                            99 bodov

Najväčší úlovok : Sokol Rastislav   kapor 77 cm

Najstarší rybár :  Stupeň Vojtech   83 rokov

Chytilo sa spolu 105 ks kapra.

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !