MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Predaj povolení

Hosťovačky sa predávajú u p.Hrušovskej Cena miestnej povolenky na rybník je 15,- €

Beliansky kapor

48 hodinový maratón Beliansky kapor sa uskutoční v dňoch 11.-13.augusta 2017.
Štartovné pre dvojčlenné družstvo je 100,-€.