MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Predaj povolení

Hosťovačky sa predávajú u p.Hrušovskej Cena miestnej povolenky na rybník je 15,- €

Beliansky kapor

48 hodinový maratón Beliansky kapor sa uskutoční v dňoch 10.-12.augusta 2018.
Štartovné pre dvojčlenné družstvo je 100,-€.

Brigády

Od 7.4.2018 začínajú brigády !!!