MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Pravidlá Beliansky kapor

Propozície k preteku Belianský Kapor

13.-16.8.2020

Stručný opis revíru:

Rybník sa nachádza pri meste Spišská Belá, rozloha je 4,5 ha, priemerná hĺbka vody 1,7m kde dno tvorí prevažne bahno.

 

Spoluorganizátor preteku: Mgr. Ľubomír Pavličko, tel.0919 172 967

Registrované budú tímy v zložení dvaja pretekári s platným povolením na rybolov (zaplatený členský príspevok).

 

Prihlásenie na preteky: Na telefónnom čísle 0919 172 967 (volať po 14:00). Prihlásením sa považuje uhradenie poplatku za tím osobne spoluorganizátorovi a vyplnená prihláška.

Štartovné je 150 ,- € na tím, ktorý je zložený z dvoch členov.

Prihlasovanie na pretek je možné od 10.3.2020.

Štartovné je potrebné uhradiť najneskôr do 31.04.2020

V prípade neúčasti na preteku je možné odhlásiť sa s možnosťou vrátenia peňazí do 31.5.2020 u usporiadateľa.

Pretek začína registráciou súťažných tímov vo štvrtok 13.8.2020 od 09:00 do 9:30. Losovanie začína od 9:40. Po losovaní bude prebiehať otvorenie preteku a presun na lovné miesta. Čas kŕmenia nieje obmedzený. Začiatok lovu je o 12:00 a ukončenie lovu je v nedeľu 16.8.2020 o 11:00 hod. Vyhodnotenie preteku bude prebiehať medzi 12:00 až 12:30 hod.

Loví sa spôsobom jeden pretekár na dve udice spôsobom na ťažko s jedným nádväzcom s jednoháčikom. Pretekár musí byť fyzicky prítomný na lovnom mieste. Ak pretekár musí opustiť lovné miesto, jeho udice musia byť vytiahnuté po dobu jeho absencie(v rámci rybníka je pohyb povolený a udice sa nevyťahujú).  Zakázaný je spôsob lovu na feeder a plávanú. Loví sa na boilies, pelety a kukuricu. Zakázané je loviť na živočíšne nástrahy, umelé napodobeniny hmyzu a ikier. Je zakázané používať čln alebo iné plavidlo na zavážanie, zakrmovanie alebo lov. Súťažný tím loví výhradne vo vopred vyhradenom sektore. Je prísne zakázané meniť svojvoľne lovné miesto alebo využívať susedný sektor na zakrmovanie alebo lovenie. Boduje sa Kapor od 45 cm. Losovanie bude prebiehať dva krát. V prvom losovaní si súťažný tím vylosuje poradie v akom si bude losovať číslo lovného miesta. Zakrmovanie je možné so spombou alebo kobrou. Ak sa súťažný tím nedostaví včas na zahájenie tak mu bude pridelené v prvom losovaní posledné číslo pre losovanie lovného miesta a následne v druhom losovaní mu bude pridelené posledné miesto ktoré ostane voľné. Je zakázané zakrmovanie alebo nahadzovanie z vody. Cudzia pomoc je zakázaná s možnosťou diskvalifikácie . Ak sa uskutoční zdolávanie rýb v inom sektore, prejazd cez zakŕmené miesto, či poškodenie lovného miesta, tak poškodený má nárok konkrétneho kapra stornovať, ak sa strany nedohodnú inak. Organizátor si vyhradzuje právo použiť fotografie a videonahrávky z priebehu súťaže a zverejniť ich na webe, či tlačovinách a iných materiáloch slúžiacich k prezentovaniu súťaže. V prípade porušenia pravidiel, bude družstvo diskvalifikované bez kompenzácie náhrady!

Ak družstvo bude nadmerne konzumovať alkohol a týmto obťažovať iné družstvá, usporiadateľ si vyhradzuje právo ho diskvalifikovať!

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Každý pretekár preteká na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor neručí za výbavu, výstroj a majetok súťažiacich. Množstvo krmiva a kŕmenie je neobmedzené, kŕmnymi peletami, boilies, partiklom a krmivom. Súťažiaci sú povinný rozhodcom umožniť prehliadku nástrah a koncových nádväzcov. Tím môže byť vylúčený ak vyniesol rybu zo svojho sektoru alebo ju odovzdal inému súťažnému tímu.  Loví sa spôsobom chyť a pusť. Začiatok aj koniec lovu budú ohlásené zvukovým signálom. Organizátor si vyhradzuje právo na prerušenie alebo predčasné ukončenie preteku. V takomto prípade sa počíta aktuálne poradie. Po skončení si každý pretekár poupratuje svoje lovné miesto a odnesie odpad na vopred určené miesto organizátorom.

 

POVINNÁ VÝBAVA SÚŤAŽNÉHO TÍMU

Sak na prechovávanie rýb (minimálne 2 ks), podberák, uvolňovač háčikov, meter, dezinfekčné prostriedky na ošetrenie rýb, podložka na vylovené ryby.

 

BODOVANIE

1 kg sa rovná 1 bod/ príklad 3,58 kg sa rovná 3,58 bodu. Pri konečnom vyhodnotení sa bude počítať súčet hmotností všetkých ulovených rýb v čase pretekov, víťazom sa stáva tím s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov bude druhé kritérium najťažšia  ulovená ryba.

 

CENY

1.miesto – 300,- € + poháre + vecné ceny

2.miesto – 220,- € + poháre + vecné ceny

3.miesto – 160,- € + poháre + vecné ceny

Najťažší kapor : vecná cena

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Počet súťažných tímov je max.12. Ak prihlásený tým neuhradí poplatok do stanoveného termínu jeho miesto automaticky prepadá v prospech náhradníka.

Šetrné zaobchádzanie s rybami pri vylovovaní prechovávaní, vážení a aj pri púšťaní spať do vody. Dodržiavať pravidlá a pretekať fair play. Každý súťažiaci (registráciou) potvrdzuje, že plne súhlasí so „Všeobecnými podmienkami a pravidlami súťaže“ a bude ich dodržiavať.

Odporúčame používanie backleadov, uľahčí vám zdolávanie a silon bude menej rušivý pre ryby.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu.

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !