MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Výbor

Predseda

 Patrik Kaňuk

 0944 163 868

Podpredseda

 Vladimír Fudaly

 0907 407 542

Tajomník

 Ing. Jakub Lenkavský

 0950 714 600

Hospodár

 Rudolf Frindt

 0915 901 986

Člen

 Jaroslav Orenčák

0944 967 533 

Člen

 Stanislav Bekeš

 0907 099 101

Člen

 Miloš Jacenko

 0903 389 722

  

Kontrolná komisia

 Ladislav Smrek

0904 168 786

 Jozef Lorenčík 

 

 Jozef Šterbák

0904 242 564

Disciplinárna komisia

 

 

 

 

 

 

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !