MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Spišská Belá

 

VEREJNÁ VÝZVA

na prenájom nebytového priestoru

„Rybársky dom“
pri Belianskom rybníku v Spišskej Belej

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Belej (ďalej len MO SRZ) na základe rozhodnutia Výboru MO SRZ zo dňa 21.9.2022 ponúka na prenájom nebytový priestor v objekte „Rybársky dom“ pri Belianskom rybníku v Spišskej Belej.

Podmienky budúceho prenájmu:

 1. Špecifikácia nebytového priestoru – viď grafická príloha

 2. Minimálna výška nájomného za prenájom nebytového priestoru – 5000 EUR/rok.

 3. Účel prenájmu : reštauračné služby

 4. Doba nájmu: 5 rokov

 5. Začiatok prenájmu: od 1. apríla 2023

 6. Ďalšie podmienky prenájmu – viď príloha - návrh zmluvy o prenájme nebytového

  priestoru (odporúčame dôsledne sa oboznámiť s jej obsahom).

MO SRZ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu predloženú ponuku (aj bez uvedenia dôvodu).

Ponuka o prenájom uvedeného nebytového priestoru musí obsahovať najmä:

 1. Meno/názov a adresu/sídlo záujemcu

 2. Ponúknutá výška ročného nájomného

 3. Podpis oprávnenej osoby záujemcu

 4. Písomné vyjadrenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami uvedenými v zmluve

  o prenájme nebytových priestorov (viď príloha tejto výzvy)

 5. Prílohou ponuky musí byť živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného registra

Obhliadka nebytového priestoru je možná po dohode termínu obhliadky. Kontaktná osoba: Patrik Kaňuk, tel. 0944 163 868

Písomné ponuky o prenájom uvedeného nebytového priestoru doručte poštou najneskôr
do 13.02.2023 na adresu Jakub Lenkavský, Zimná 16, 059 01 Spišská Belá (do tohto dátumu musí byť ponuka aj fyzicky doručená na uvedenú adresu).

 

Súčasťou tejto výzvy je Návrh zmluvy s dvomi prílohami, ktoré najdete v hornej lište v sekcii "Návrh zmluvy a prílohy k prenájme - Rybársky dom".

V Spišskej Belej, dňa 19.1.2023

Oznámenie o prijatí nových členov a prestup z iných organizácií

 

 

Dňa 10.01.23 sa konala výborová schôdza, kde sa odsúhlasilo následovné:

 

1. požiadať o prestup alebo prijatie nového člena  je možné len do konca februára tohto roku ! ( 28.02.23)

 

Tlačivá nájdete v sekcii ORGANIZACIA - žiadost o členstvo, žiadosť o prestup člena. 

Svoje tlačivá môžete vložiť do schránky na adrese: Zimná 16, Lenkavský ( ulica za večierkou) - foto schránok nižšie - dolna rada v strede.

 

2. Ak sa jedná o nového člena, pri jeho schválení a prijatí do organizácie MO SRZ Spišská Belá je účtovaný jednorazový poplatok vo výške 100 eur.(zápisné).

  

Výbor MO SRZ Spišská Belá bude príjmať nových členov len v prípade ak sa neprekročí horný stanovený limit pre našu organizáciu, avšak pre  deti , mládež a ženy toto pravidlo neplatí ( budú prijatí)  !!

 

Následne noví členovia budú preškolení v určitom dohodnutom  termíne.

Obrázok1.png

 

Oznámenie o predaji rybárskych povolení na rok 2023.

Oznamujeme všetkým členom MO SRZ Spišská Belá, že od zajtrajšieho dňa, čiže od 1.1.2023, je možné si zakúpiť rybárske povolenia a členské známky tak ako to fungovalo doteraz, čiže cez webovú stránku http://mosrzspisskabela.sk/shop/. Na stránku sa taktiež dostanete kliknutím na odkaz "Predaj povolení" na hornej lište.

 

Zároveň pripomíname všetkým členom, povinnosť odovzdania rybárskych povolení za rok 2022 do 15.1.2023 a taktiež odporúčame si poriadne preštudovať podmienky predaja ryb. povolení.

Ďakujeme.

 

                                                                                                                                                               Výbor MO SRZ Spišská Belá  

Oznam - odovzdávanie povolení na rybolov.

Výbor MO SRZ Spišská Belá pripomína členom povinnosť odovzdať povolenie na rybolov do 15 januára 2023. Povolenie na rybolov môžu členovia vložiť do poštovej schránky umiestnenej na adrese Ludvíka Svobodu 308/13, Spišská Belá.

Výbor MO SRZ Spišská Belá.

🐟🐟‼️POZOR, POZOR‼️🐟

 • Dňa 27.10.2022 prebehlo zarybnenie v revíroch MO SRZ Spišská Belá
 • Zarybňovalo sa hlavatkou podunajskou ( veľkosť cca 50-60 cm )
 • Množstvo násad : 40 kg      
 • Zarybnenie realizovali členovia výboru - S.Bekeš, J.Lenkavský, V.Fudaly a člen MO M.Dobrý

Predaj hlavátkových povolení : 0950 714 600

Výbor MO ďakuje členom za odvedenú činnosť

 

312964668_429314442614507_6833299732817953958_n.jpg   313040724_2343576872482931_1319056665574540233_n.jpg

 

ZARYBNENIE - Podustva

Dňa 17.10.2022 prebehlo  zarybnenie v revíroch MO SRZ Spišská Belá 

Zarybňovalo sa podustvou  ( veľkosť cca 5-11 cm )

Množstvo násad : 6100 ks                  

Zarybnenie realizovali členovia výboru - S.Bekeš, M.Jacenko a člen MO -  L.Pavličko

Výbor MO ďakuje členom za odvedenú činnosť

 

 

311902641_533821781826844_6646288214777959996_n.jpg

ZARYBNENIE - Pstruh Potočný

 • Dňa 11.10.2022 prebehlo zarybnenie v revíroch MO SRZ Spišská Belá 
 • Zarybňovalo sa pstruhom potočným ( veľkosť cca 8-12 cm )
 • Množstvo násad : 10 000 ks       
 • Zarybnenie realizovali členovia výboru - S.Bekeš, P.Kaňuk,J. Orenčák.
 • Výbor MO ďakuje členom za odvedenú činnosť.
 • 310955317_1176636466224145_6242386437694840150_n.jpg  310617341_418448693777589_3401240125536356788_n.jpg

ZARYBNENIE - Lipeň tymianový

 • Dňa 07.09.2022 prebehlo zarybnenie v revíroch MO SRZ Spišská Belá 
 • Zarybňovalo sa lipňom tymianovým ( veľkosť cca 8cm )
 • Množstvo násad : 6250 ks       
 • Zarybnenie realizovali členovia výboru - S.Bekeš, M.Jacenko a člen MO SRZ Spišská Belá -  Funket 

Výbor MO ďakuje členom za odvedenú činnosť

305111967_1175601613299521_6503657129898051766_n.jpg 305170859_495927245198296_2954694729026690262_n.jpg

ZARYBNENIE - Lipeň tymianový

 

 • Dňa 25.08.2022 prebehlo zarybnenie v revíroch MO SRZ Spišská Belá
 • Zarybňovalo sa lipňom tymianovým ( veľkosť cca 8cm )
 • Množstvo násad : 7500 ks       
 • Zarybnenie realizovali členovia výboru - S.Bekeš, M.Jacenko a  členovia MO SRZ Spišská Belá -Schmidt, M.Funket 
 • Výbor MO ďakuje členom za odvedenú činnosť
 •                     300689011_1498566357267546_6456794194974040651_n.jpg     301169959_1120920825471925_2113877410269678369_n.jpg

Beliansky kapor 2022

 
Druhý Augustový víkend už tradične patrí pretekom Beliansky kapor. V dňoch od 11.8. do 14.8.2022 sa konal už 12. ročník, v ktorom si medzi sebou zmeralo sily 10 tímov, medzi ktorými boli tímy z našej ale aj iných organizácií, ktorý sa už pravidelne zúčastňujú na týchto pretekoch. Súťažiaci tento rok vďaka naším skvelým sponzorom súťažili o naozaj hodnotné ceny, a boj to bol veru poriadny. Počasie bolo priam ideálne a to mohlo veštiť len a len skvelé úlovky.
Za 72 hodín sa chytilo neuveriteľných 227 kusov kapra a celkovej váhe vyše 522 kilogramov.
Na 1. mieste s celkovou váhou vyše 144kg sa umiestnil tím v zložení František Kozák a Peter Debre. 🥇🥇🥇
Na 2. mieste s váhou vyše 111 kg tím v zložení Tomáš Pitoňák a Pavol Jurčo.🥈🥈🥈
Na 3. mieste sa umiestnil tím v zložení Ľubomír Pavličko a Martin Zemančík s celkovou váhou vyše 69 kg. 🥉🥉🥉
Najväčšia ryba preteku bol kapor o váhe 8.63 kg a ulovil ho Michal Pekarčík. 🐋🐋🐋
Všetkým srdečne gratulujeme.
Na záver nám ostáva len srdečne poďakovať všetkým sponzorom, nášmu hlavnému sponzorovi Mestu Spišská Belá , bez ktorého pomoci by organizácia týchto pretekov bola omnoho náročnejšia, ďalej ryb. obchod prekaprarov.sk, ryb. obchod Forel KK, Penzión Viktória Ždiar , Imperial Gold - Zlatý životný štýl , TATRATEA , večierka Ištocy, Sperostav, Spoločenská sála Fantázia , Svitské jazerá , ECO Sinkers , Kuchyne Bednár, DeLux Studio - fotobúdka, Poľovnícky spolok Poľana, Maglus - svetelné reklamy a Chef from the woods .
Veľké poďakovanie ďalej patrí celému výboru MO SRZ Spišská Belá, všetkým členom a ostatným dobrovoľníkom, ktorý pomáhali, aby sa túto akciu podarilo dotiahnuť do úspešného konca.
Ďakujeme taktiež všetkým zúčastneným tímom za férové preteky a veríme, že sa Vám tento ročník páčil a stretneme sa za podobnej podpory a možno aj v podobnom zložení na budúci rok.
 
                                    298570925_5364620593620199_1630447212856314404_n.jpg

Brigáda pred pretekom Belianský kapor

Dňa 06.08.22 sa konala brigáda pred pretekom Beliansky kapor, kde bolo hlavnou úlohou opraviť a obnoviť brehy malého výbežku a ostrova. Veľká vďaka patri predovšetkým všetkým zúčastneným či členom alebo taktiež dobrovoľníkom a chlapcom z výboru.

Musím podotknúť za veľku pomoc chalanom z  Rakús, pretože bez ich pomoci by sme túto aktivitu len ťažko dotiahli do úspešného konca.

 

                             297277694_596565902067935_6418655507677049938_n.jpg     297224422_1112274346355051_547459917416798234_n.jpg

 

                                                                                                                                                              Výbor MO SRZ Spišaká Belá

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !