MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

BRIGÁDNICKÁ ČINNOSŤ MO SRZ SPIŠSKÁ BELÁ 2022

 

Oznamujeme všetkým členom MO SRZ Spišská Belá, že dňa 09. 04. 2022 (sobota) sa uskutoční rybárska brigáda. Zraz účastníkov brigády bude o 8:30 hod. na Belianskom rybníku. Prosíme členov aby si zo sebou priniesli čižmy, sekeru, lopatu, hrable.

 

V kalendárnom roku 2022 majú členovia povinnosť:

Odpracovať brigády od dovŕšenia 18 roku života. 

Oslobodení od brigád sú -  mládež do 18 roku života                               

                                        - ženy

                                        - dôchodcovia v plnom invalidnom dôchodku

                                        - dôchodcovia na starobnom dôchodku.

 

Je potrebné odpracovať 10 hodín.

Pri neodpracovaní brigád je člen povinný zaplatiť 5 Eur za každú neodpracovanú hodinu.

Prosíme všetkých členov MO SRZ, aby sa aktívne zúčastňovali brigád. 

                                                                                  Výbor MO SRZ Spišská Belá

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !