MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Rybársky poriadok 2022

Rybársky poriadok

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Belej

Miestny rybársky poriadok

platný od 1.1.2022

 

 

Všeobecná časť:

Loviaci na rybárskych revíroch SRZ musí dodržiavať:

Zákon o rybárstve č.216/2018 Z.z.

Vyhlášku 381 Min.živ.prostredia

 

Lipňový revír:

 

Poprad č.5 (H)               4-1980-6-1        lovný

Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Biela pri obci Bušovce po ústie potoka 

Čierna voda v Spišskej Belej časť Strážky.

-možno loviť v čase od 1.júna do 31.decembra

-denná doba lovu rýb v mesiaci :

                                                   - jún, júl a august od 4.00 h do 22.00 h,

                                                   - september a október od 5.00 h do 21.00 h, 

                                                   -  november a december od 7.00 h do 19.00 h,    

                                                                                                                                                                                                                      

-maximálny počet vychádzok 5x za týždeň

-maximálny počet privlastnených lososovitých rýb za deň:  

                                                                                                -pstruh potočný (PP) 2ks

                                                                                                -lipeň tymianový (Li) 2ks

-kombinácia privlastnených druhov rýb dovolená ( pozri grafické znázornenie privlastňovania si rýb)   

                                                      

-minimálna lovná miera: 

             -pstruh potočný 27cm (čas individuálnej ochrany od 1.septembra do 15.apríla)

             -lipeň tymianový 33cm (čas individuálnej ochrany od 1.januára do 31.mája)

             -jalec hlavatý 25cm (čas individuálnej ochrany od 15. marca do 31. mája)

            -hlavátka podunajská 80cm (čas individuálnej ochrany od 1. januára do 31. Októbra

 

Pstruhový revír

 

VN Beliansky č.3             4-3210-4-1        lovný

V starom koryte Belianskeho potoka cca 150m nad VN Spišská Belá. Používa sa na lov pstruha dúhového.

Biela č.1                         4-0090-4-1        lovný

Potok Biela od ústia pri obci Bušovce po hranicu TANAPU pri MVE v

Tatranskej Kotline.    

     

Beliansky potok             4-0070-4-1        lovný

 

Beliansky potok od ústia po hranicu TANAPU. 

 -možno loviť v čase od 16. apríla do 30. Septembra

 

-denná doba lovu rýb v mesiaci:

                                                   - apríl a september od 6.00 h do 20.00 h,

                                                   - máj a august od 5.00 h do 21.00 h,

                                                   - jún a júl od 4.00 h do 22.00 h

 

-maximálny počet vychádzok 3x za týždeň

-maximálny počet privlastnených lososovitých rýb za deň:

 

                                                      -pstruh dúhový 4ks

                                                      -pstruh potočný 2ks

                                                      -lipeň tymianový 2ks

 

- kombinácia privlastnených druhov rýb dovolená ( pozri grafické znázornenie privlastňovania si rýb)                                                       

- minimálna lovná miera: -pstruh dúhový 27cm (bez individuálnej ochrany )

- pstruh potočný 27cm (čas individuálnej ochrany od 1.septembra do 15.apríla)

- lipeň tymianový 33cm (čas individuálnej ochrany od 1.januára do 31.mája)

 

Kaprový revír:

 

VN Spišská Belá             4-3800-1-1        lovný

 

Vodná plocha bočnej vodnej nádrže  (5 ha) pri meste Spišská Belá.

-lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany 

-maximálny počet vychádzok je 7x do týždňa

-lov kapra rybničného povolený od 1.januára do 31.decembra

 

 -denná doba lovu rýb v mesiacoch:

 

                                                       - január až apríl,november a december od 6.00h do 21.00h,

                                                        -máj od 4.00h do 24.00h,

                                                        - jún až október od 00.00h. do 24.00h.

 

-lov na prívlač a živú rybku je povolený od 1.júna (vrátane) do 14. marca

 

-min. a max. lovná miera:

                                          -kapor 40-60cm

                                          -zubáč 50-80cm

                                          -amur 60cm

                                          -šťuka 60cm

 

- v jednom kalendárnom roku si loviaci môže na kaprových vodách privlastniť spolu maximálne 40 ks týchto druhov rýb: kapor rybničný, zubáč veľkoústy, šťuka severná, sumec veľký, lieň sliznatý 

- loviaci musí mať pri love na plávanú a položenú rybársku podložku

- loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah a používať zavážaciu loďku je zakázané 

VN Beliansky č.1             4-3190-5-2        chovný

V starom koryte Belianskeho potoka cca 300m nad VN Beliansky č.3 lovný. Používa sa na odchov plôdika

VN Beliansky č.2             4-3200-4-2        chovný

V starom koryte Belianskeho potoka cca 200m nad VN Beliansky č.3 lovný. Používa sa na odchov plôdika.

Potok Hučava                 4-0740-4-2        chovný

Prítok Hučava od druhého cestného mosta pod Šarpancom po hranice TANAPU je po celý rok hájený.

 

Predaj hosťovacích povolení:

Hospodár :  Frindt Rudolf,  Družstevná 68,  Spišská Belá.

Tel.: 0915 901986

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !