MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

POZOR, POZOR !!

MO SRZ Spišská Belá dáva do pozornosti brigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu to je 27.05.23 o 8:00 na Belianskom rybníku ( zraz je pri rybárskom dome).
- následne bude brigádnická činnosť pozastavená z dôvodu zahájenia sezóny.
 
POZOR!!
Taktiež od 10:00 do 12:00 sa budu vydávať rybárske lístky poprosím všetkých, ktorý rybársky lístok nemajú aby si ho vyzdvihli v daný termín !
- následovné termíny pre vydávanie rybárskych lístkov nebudú.
 
 
Taktiez členov ktorý si nesplnili povinnosť brigád za rok 2022 a zakúpili si len členské preukazy aby prišli vyrovnať rest za brigády. (1hod/ 5€.)
 
MO SRZ Spišská Belá.

Výsledky pri zahájení sezóny 2023

Ako to tradične  býva pri zahájení sezóny 2023 MO SRZ Spišská Belá usporiadava pretek dospelých i detí, ktorý sa konal dňa 13. mája.

 

Výsledková listina pri zahájení sezóny 2023:

 

Muži (23 pretekárov):

1. miesto: Alexander Girgáš (191 bodov)

2. miesto: Rastislav Sokol (94 bodov)

3. miesto Denis Britaňák (49 bodov) 

 

(Tu by som chcel poďakovať Denisovi Britaňákovi za pekné gesto, kde svoju výhru daroval deťom.)

 

Deti: (16 pretekárov):

1. miesto:Nina Dobrá (44 bodov) +

2. miesto: Richard Dobrý (44 bodov)

3. miesto Michaela Justová (7 bodov)+

4. miesto Matej Just ml. (7 bodov)

 

+ ryba bola chytená skôr.

 

Cenu za najväčšiu rybu získal Denis Britaňák (49 cm) + prvá chytená ryba.
 

Všetkým výhercom a zúčastneným, by som chcel veľmi pekne poďakovať a popriať im veľa úspechov a  úlovkov do sezóny 2023.

Predovšetkým by som chcel poďakovať v mene celého výboru za sponzoring, a to: Mesto Spišská Belá, Rybárske potreby- FOREL, Pracovne odevy- Michal Pitoňák, Števo Bachleda, Michal Gally, nášho člena pána Mateja Justa, Pizzeria Brafilima -  Martin Zemančík, Central pub resp. bufet tri stromy- Slavomír Čikovský.

Vďaka patrí aj výboru, ktorý pomáhal pri usporiadaní tejto akcie, rozhodcom a všetkým zúčastneným, ktorí priložili ruku k dielu.

 

Petrov zdar !!

 

 

Otvorenie sezóny 2023 pre mužov, ženy a deti.

341695041_696787592135571_3292080681633581825_n.jpeg

Propozície pre otvorenie sezóny 2023

Muži:

 • Lov len na ťažko s jednou udicou a max. 2 nádväzcami.
 • Kŕmenie je neobmedzené v množstve a druhu krmiva.
 • Nástraha neobmedzená okrem umelých napodobenín hmyzu, lariev a iných napodobenín živočíchov.
 • Boduje sa kapor nad 40 cm a amur nad 60 cm. (Cm= bod) napr. 40 cm kapor = 40 bodov.
 • Povinná výbava: podberák, pean, meter, podložka.

Deti:

 • Lov na ľubovolnú techniku ( plávana, na ťažko, feeder...)
 • Kŕmenie je neobmedzené v množstve a druhu krmiva.
 • Nástraha neobmedzená okrem umelých napodobenín hmyzu, lariev a iných napodobenín živočíchov.
 • Boduje sa aj biela ryba ( kus= bod) napr. Karas = 1 bod, 5ks ostrieža= 5 bodov. atď...
 • Povinná výbava: podberák, pean, meter, podložka.

 

 

 

Školenie novoprijatých členov MO SRZ Spišská Belá

V termínoch 11.04.23 a 13.04.23 sme zaškolovali novoprijatých členov do našej organizácie.

Nových členov sme príjmali tak, aby sme neprekročili maximálne stanovený  počet 170 členov. Deti sme príjamli bez ohľadu na kapacitu maximálne stanoveného limitu.

 

 

Snímka obrazovky 2023-04-13 o 17.25.33.png

 

 

Školenie prebehlo úspešne a prajeme novoprijaým členom veľa úspechov.

 

Petrov Zdar !!

 

Výbor MO SRZ Spišská Belá.

Oznam - Brigáda

MO SRZ Spišská Belá dáva do pozornosti brigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu to je 15.04.23 o 8:00 na Belianskom rybníku ( zraz je pri rybárskom dome).
 
Taktiež dávame do pozornosti že počas brigády medzi 12-13 sa budú vydávať rybárske lístky.
V nedelu sa lístky vydávať nebudú !!
 
Upozorňujeme že člen MO SRZ Spišská Belá je povinný odpracovať 10 hodín brigádnickej činnosti. Každá neodpracovaná hodina bude spoplatnená sumou 6 euro.

OZNAM !!!

- dňa 08.04.23 (sobota) sa brigáda neuskutoční.
- dňa 09.04.23 ( nedeľa) sa nebudú vydávať rybárske lístky.
Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.
Za pochopenie ďakujeme.
Výbor MO SRZ Spišská Belá.

MO SRZ Spišská Belá dáva do pozornosti brigádu...

MO SRZ Spišská Belá dáva do pozornosti brigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu to jest 01.04.23 o 8:00 na Belianskom rybníku ( zraz je pri rybárskom dome). 

Taktiež dávame do pozornosti že počas brigády od 9:00 - 11:00 sa budú vydávať rybárske lístky. 

V nedelu sa lístky vydávať nebudú !!

Upozorňujeme že člen MO SRZ Spišská Belá je povinný odpracovať 10 hodín brigádnickej činnosti. Každá neodpracovaná hodina bude spoplatnená sumou 6 euro.

S ľútosťou Vám oznamujeme....

Snímka obrazovky 2023-03-25 o 9.39.03.png

Členská schôdza 2023

Pozvánka

Výbor MO SRZ v Spišskej Belej Vás pozýva na Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 26.03.2023 o 10.00 hod. (v nedeľu) v kinosále Mesta Spišská Belá.

 Program:

 1. Otvorenie 
 2. Schválenie programu
 3. Voľba predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie
 4. Správa o činnosti výboru za rok 2022, plnenie uznesení 
 5. Finančné hospodárenie
 6. Oboznámenie s činnosťou za uplynulí rok
 7. Správa hospodára za rok 2022 a plán zarybnenia na rok 2023
 8. Plán hlavných úloh na rok 2023
 9. Návrh rozpočtu na rok 2023
 10. Správa kontrolnej komisie za rok 2022 
 11. Prestávka
 12. Diskusia 
 13. Hlasovanie o návrhoch
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

 

Výbor MO SRZ Spišská Belá

 

Výberové konanie na prenájom nebytových priestorov "Rybársky dom" pri Belianskom rybníku.

Dňa 16.02.23 sa konala výborová schôdza za účelu výberového konania na prenájom nebytových priestorov  “Rybársky dom” pri Belianskom rybníku.    

Výberové konanie podliehalo pod kontrolou KK. MO SRZ Spišská Belá prijala do určeného dátumu t.j. 13.02.23  dve žiadosti.

Obe tieto žiadosti uviedli totožnú výšku nájmu 6000 €/ rok.

Hlasovaním sa výbor MO SRZ Spišská Belá jednohlasne zhodol o novom nájomcovi. Keďže z hľadiska GDPR nemôžme uviesť osobné údaje sa bližšie informácie  členovia MO dozvedia na členskej schôdzi.

Výbor MO SRZ Spišská Belá.

Nepriaznvé počasie - odklad rybárskych lístkov

Vzhľadom k nepriaznevému počasiu sa odkladá výdaj rybárskych lístkov na 12.02.23 na Belianskom rybníku
 
Výbor MO SRZ Spišská Belá

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !