MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Zarybnenie

 • Dňa 21.11.2023 prebehlo zarybnenie v revíroch MO SRZ Spišská Belá
 • Zarybňovalo sa násadou zubáča ( mix )
 • Množstvo násad : 50 kg       
 • Výbor MO ďakuje členom za odvedenú činnosť
 • zubač.jpg

Predaj Hlavátkových povolení

Vážení členovia MO SRZ Spišská Belá, predaj Hlavátkových povolení  je možné od dnes a to formou objednávky cez sms správu. 

 

Člen, ktorý si chce toto povolenie zakúpiť pošle sms s nasledujúcimi údajmi na tel. číslo 0950714600:

Meno a prievzisko , adresa a dátum narodenia.

následne si tieto povolenia môžete vyzdvihnúť vo štvrtok od 19:00 do 20:00, sobota o 8:00 do 9:00 a nedeľa od 8:00 do 9:00.( na ulici Zimná 16, Spišská Belá).

 

Cena povolenia na lov Hlavátky Podunajskej:

- 50 eur.(člen MO SRZ Spišská Belá)

- 100 eur. ( nečlen MO SRZ Spišská Belá)

 

Tajomník MO SRZ Spišská Belá

🏆🎣Výsledky XIII.ročníka Belianského Kapra 🎣🏆

V dňoch 10.8.2023 až 13.8.2023 sa konal už 13. Ročník preteku Beliansky kapor, v ktorom si proti sebe zmeralo sily 10 tímov, ktoré tvorili naši domáci rybári ale taktiež aj rybári z iných organizácií.
Po minuloročnom výkone, kde sa nachytalo vyše 500 kg bodovanej ryby sa tento rok vydaril ešte lepšie a nachytalo sa ohromných 694 kg bodovanej ryby. Bodované ryby tvorili len kapre v počte 299 kusov od 45 cm až po najväčšiu rybu preteku 10.01 kg ktorú chytil šťastný lovec z tímu Forever young team Vladimír Renner.
Konečné výsledky:
1. Miesto - CT Aynano (Ľubomír Pavličko/Martin Zemančík) - 135.06 kg
2. Miesto - Forever young team(Vladimír Renner/Martin Šilon) - 133.51 kg
3. Miesto - CT Felipe (František Kozák/Štefan Nagy) - 103.31 kg
Všetkým víťazným tímom Gratulujeme, a porazeným Ďakujeme za účasť a zároveň Ďakujeme všetkým tímom za predvedený výkon, že sa nám zase podarilo tento rok posunúť laťku vyššie a prekonali sme všetky doteraz stanovené rekordy.
Na záver by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorý nam pomohli finančne, materiálne alebo nám pomohli zaobstarať pre rybárov občerstvenie, sociálne zariadenia a pod.
Mesto Spišská Belá, Bufet Tri Stromy-Beliansky rybník, prekaprarov.sk, Spoločenská sála Fantázia, Plzeňský Prazdroj, Maglus, kovo výroba fero, TATRATEA, DeLux Studio, DARUS stav sro, Imperial Gold - Zlatý životný štýl, Aquabela Relaxcentrum, GastroBach, Kuchyne - Bednár, Večierka - Ištócy, Potraviny Rakúsy - Gábor, Forel - Ľubomír Richtarčík, Stebach s.r.o. - Štefan Bachleda, GALLY
Ešte raz veľká vďaka všetkým.
Výbor MO SRZ Spišská Belá
 
May be an image of 9 people and text

OZNAM

Výbor MO SRZ Spišská Belá žiada členov SRZ aby v dňoch od 26.08.2023 – 27.08.2023 obmedzili výkon rybárskeho práva na rieke Poprad č.5, číslo revíru 4-1980-6-1, z dôvodu organizovania rybárskeho preteku, ktorý usporiadáva SRZ – LRU MUCHA . 

Ďakujeme za pochopenie

ZARYBNENIE

 

Dňa 4.07.2023 prebehlo  zarybnenie v revíroch MO SRZ Spišská Belá 

Zarybňovalo sa násadou lipňa tymianového  ( veľkosť nad 10 cm )

Množstvo násad : 5 000 ks                  

Výbor MO ďakuje členom za odvedenú činnosť

            

Dňa 6.07.2023 prebehlo zarybnenie v revíroch MO SRZ Spišská Belá

Zarybňovalo sa násadou pstruha potočného ( veľkosť 13-18 cm )

Množstvo násad : 200 kg

Výbor MO ďakuje členom za odvedenú činnosť

 

 

354683719_1071286867181802_8267846988715806414_n.jpg  354379149_981753589920594_3873901968874452354_n.jpg

 

 

 

Propozície Beliansky Kapor 2023

Dátum : 10.-13.8.2023
Stručný opis revíru: Rybník sa nachádza pri meste Spišská Belá, rozloha je 4,5 ha, priemerná hĺbka vody 1,7m kde dno tvorí prevažne bahno.
Pretek je organizovaný MO SRZ Spišská Belá
Organizátor preteku: Patrik Kaňuk, tel.: 0944 163 868
Počet súťažných tímov je 10. Súťažné družstvá sa skladajú z dvoch súťažiacich alebo dvaja súťažiaci a pomocník(nieje plnohodnotným členom, nemôže obsluhovať udice, podoberať, kŕmiť a pod.) Všetci pretekári musia byť starší ako 15 rokov.
Prihlásením sa považuje uhradenie poplatku 150 € na tím, osobne organizátorovi alebo na účet :
SK86 0900 0000 0050 3192 8648
do poznámky pre príjemcu uviesť názov tímu a mená súťažiacich.
Štartovné je potrebné uhradiť najneskôr do 15.07.2023. V prípade neúčasti na preteku je možné odhlásiť sa s možnosťou vrátenia peňazí do 31.7.2023 u usporiadateľa.
Pretek začína registráciou súťažných tímov v štvrtok 10.8.2023 od 08:00 do 9:00. Losovanie začína od 9:00. Losovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole sa losuje poradie a v druhom kole lovné miesto. Poradie pre prvé kolo losovania bude zostavené podľa dátumu uhradenia štartovného. Ak sa súťažný tím nedostaví včas na zahájenie tak mu bude pridelené v prvom losovaní posledné číslo pre losovanie lovného miesta a následne v druhom losovaní mu bude pridelené posledné miesto ktoré ostane voľné.
Po losovaní bude prebiehať otvorenie preteku a presun na lovné miesta + každý tím zároveň obdrží mapu rybníka s presným vyznačením svojho sektoru. Sektory budú vymedzené tyčovými bójami. Čas kŕmenia nie je obmedzený. Začiatok lovu je 10.8. o 12:00 a ukončenie lovu je v nedeľu 13.8. o 12:00 hod. Vyhodnotenie preteku bude prebiehať medzi 13:00 až 13:30 hod.
Loví sa spôsobom dvaja pretekári na štyri udice spôsobom na ťažko s jedným nádväzcom s jednoháčikom. Pretekár musí byť fyzicky prítomný na lovnom mieste. Ak pretekár musí opustiť lovné miesto, jeho udice( 2 ) musia byť vytiahnuté po dobu jeho absencie(v rámci rybníka je pohyb povolený a udice sa nevyťahujú).
Zakázaný je spôsob lovu na plávanú alebo feeder. Loví sa na boilies, pelety a kukuricu. Umelé napodobeniny hmyzu a ikier sú zakázané.
Je zakázané používať čln alebo iné plavidlo na zavážanie, zakrmovanie alebo lov. Súťažný tím loví výhradne vo vopred vyhradenom sektore. Je prísne zakázané meniť svojvoľne lovné miesto alebo využívať susedný sektor na zakrmovanie alebo lovenie. Zakrmovanie je možné iba z brehu a to kŕmitkom, spombou alebo kobrou, lopatkou. Množstvo krmiva a kŕmenia je neobmedzené. Kŕmenie je povolené kŕmnymi peletami, boilies, partiklom, krmivom či živou nástrahou .
Je zakázané nahadzovanie z vody.
Cudzia pomoc je zakázaná s možnosťou diskvalifikácie . Ak sa uskutoční zdolávanie rýb v inom sektore, prejazd cez zakŕmené miesto, či poškodenie lovného miesta na žiadosť poškodeného družstva po preskúmaní rozhodcom nemusí byť ulovená ryba započítaná. (Prosíme o korektnosť )
Organizátor si vyhradzuje právo použiť fotografie a videonahrávky z priebehu súťaže a zverejniť ich na webe, či tlačovinách a iných materiáloch slúžiacich k prezentovaniu súťaže.
V prípade porušenia pravidiel, bude družstvo diskvalifikované bez kompenzácie náhrady!
Ak družstvo bude nadmerne konzumovať alkohol a týmto obťažovať iné družstvá, usporiadateľ si
vyhradzuje právo ho diskvalifikovať!
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Každý pretekár preteká na vlastné nebezpečenstvo, svojím podpisom to potvrdí na prezenčnej listine.
Organizátor neručí za výbavu, výstroj a majetok súťažiacich. Súťažiaci sú povinný rozhodcom umožniť prehliadku nástrah a koncových nádväzcov.
Tím môže byť vylúčený ak vyniesol rybu zo svojho sektoru alebo ju odovzdal inému súťažnému tímu alebo mu ryby boli prinesené. Loví sa spôsobom chyť a pusť. Začiatok aj koniec lovu budú ohlásené zvukovým signálom.
Organizátor si vyhradzuje právo na prerušenie alebo predčasné ukončenie preteku.
V takomto prípade sa počíta aktuálne poradie. Po skončení si každý pretekár poupratuje svoje lovné miesto a odnesie odpad na vopred určené miesto . Poprosíme vziať so sebou aj číslo a pásku ktorou bude sektor označený.
Počas preteku bude súťažiacim k dispozícií občerstvenie pri rybárskom dome v podobe gulášu, párok, piva a v sobotu bude teplý obed rozvezený priamo na miesta.
POVINNÁ VÝBAVA SÚŤAŽNÉHO TÍMU
Sak na prechovávanie rýb (minimálne 3 ks), podberák, uvolňovač háčikov, meter, dezinfekčné prostriedky na ošetrenie rýb, podložka s vyvýšenými okrajmi na vylovené ryby.
BODOVANIE
Boduje sa kapor od 45 cm a Amur od 60 cm spôsobom 1 kg sa rovná 1 bod/ príklad 3,58 kg sa rovná 3,58 bodu. Pri konečnom vyhodnotení sa bude počítať súčet hmotností všetkých ulovených rýb v čase pretekov, víťazom sa stáva tím s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov bude druhé kritérium najťažšia ulovená ryba.
CENY
1.miesto – 400,- € + poháre + poukážka na nákup ryb. potrieb
2.miesto – 300,- € + poháre + poukážka na nákup ryb. potrieb
3.miesto – 200,- € + poháre + poukážka na nákup ryb. potrieb
Najťažší kapor : 50,- € + pohár + vecná cena
Prvá bodovaná ryba : darčekový kôš
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Ak prihlásený tým neuhradí poplatok do stanoveného termínu jeho miesto automaticky prepadá v prospech náhradníka. Protest je možný podať u usporiadateľa za poplatok 100€.
Šetrné zaobchádzanie s rybami pri vylovovaní prechovávaní, vážení a aj pri púšťaní spať do vody. Dodržiavať pravidlá a pretekať fair play.
Každý súťažiaci (registráciou) potvrdzuje, že plne súhlasí so „Všeobecnými podmienkami a pravidlami súťaže" a bude ich dodržiavať.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu.
 
💥Účastníci preteku Beliansky kapor 2023💥
1. Bzenov team - Štofanik/Štofanik
2. CT Lastia - Novotny/Novotny
3. JRC team - Pitoňák/Jurčo
4. Čachtičania - Cagala/Šimo
5. CT Aynano - Pavličko/Zemančík
6. CT Felipe - Kozák/Nagy
7. Forever young team - Rener/Šilon
8. Heldák & syn - Heldák/Heldák
9. Team Džadoň & Pitoňák - Džadoň/Pitoňák
10. CT Kora - Kolej/Raab
1. Náhradníci - Žmijovský/Černý
2. Náhradníci - Just/Just
Ďakujeme za veľký záujem, tým, ktorý mali šťastie a dovolali sa gratulujeme, na ostatných sa možno usmeje šťastie v budúcom ročníku.
Informácie o platbe štartovného a podrobné propozície budú zverejnené do 25.6.2023 tu na facebooku a takisto bude každý tím informovaný aj SMS.

🔥🔥🔥BELIANSKY KAPOR 2023🔥🔥🔥

MO SRZ Spišská Belá oznamuje, že ako každoročne, tak aj tento rok sa v dňoch 10.8. až 13.8.2023, t.j. štvrtok až nedeľa, uskutoční v poradí už XIII. Ročník preteku Beliansky kapor.
Počet tímov ostáva nezmenený čiže 10. Tím pozostáva z dvoch pretekárov, prípadne plus jeden pomocník, ktorý však NIEJE plnohodnotným členom(nemôže obsluhovať udice, podoberať, kŕmiť a pod.)
Štartovné ostáva taktiež rovnaké a to 150€ na tím.
Podrobné propozície budú zverejnené na našich stránkach do 25.6.2023.
Prihlasovanie prebehne budúci týždeň, a to vo vopred oznámený deň a čas telefonicky. Prvých 10 tímov, ktorí sa dovolajú a zaplatia včas štartovné budú platnými účastníkmi. Ostatné družstvá, ktoré sa dovolajú neskôr, budú registrované ako náhradníci.
Všetky otázky ohľadom preteku prosím adresujte riaditeľovi preteku: Patrik Kaňuk - 0944 163 868
MO SRZ Spišská Belá

ZARYBNENIE - Pstruh Potočný a Kapor rybničný K2 a K3

 • Dňa 5.06.2023 prebehlo zarybnenie v revíroch MO SRZ Spišská Belá 
 • Zarybňovalo sa násadou pstruha potočného ( veľkosť cca 6 cm )
 • Množstvo násad : 10 000 ks       
 • Výbor MO ďakuje členom za odvedenú činnosť
 • 348371695_639417928239702_5315480342619374610_n.jpg 348365395_825200805881825_6773654164362760561_n.jpg
 • Dňa 6.06.2023 prebehlo zarybnenie v revíroch MO SRZ Spišská Belá
 • Zarybňovalo sa násadou kapra rybničného
 • Množstvo násad : K3 – 700 kg

                                  K2 – 300 kg

 • Výbor MO ďakuje členom za odvedenú činnosť

348362232_7095309873817622_4117849976154255947_n.jpg

 

POZOR, POZOR !!

MO SRZ Spišská Belá dáva do pozornosti brigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu to je 27.05.23 o 8:00 na Belianskom rybníku ( zraz je pri rybárskom dome).
- následne bude brigádnická činnosť pozastavená z dôvodu zahájenia sezóny.
 
POZOR!!
Taktiež od 10:00 do 12:00 sa budu vydávať rybárske lístky poprosím všetkých, ktorý rybársky lístok nemajú aby si ho vyzdvihli v daný termín !
- následovné termíny pre vydávanie rybárskych lístkov nebudú.
 
 
Taktiez členov ktorý si nesplnili povinnosť brigád za rok 2022 a zakúpili si len členské preukazy aby prišli vyrovnať rest za brigády. (1hod/ 5€.)
 
MO SRZ Spišská Belá.

Výsledky pri zahájení sezóny 2023

Ako to tradične  býva pri zahájení sezóny 2023 MO SRZ Spišská Belá usporiadava pretek dospelých i detí, ktorý sa konal dňa 13. mája.

 

Výsledková listina pri zahájení sezóny 2023:

 

Muži (23 pretekárov):

1. miesto: Alexander Girgáš (191 bodov)

2. miesto: Rastislav Sokol (94 bodov)

3. miesto Denis Britaňák (49 bodov) 

 

(Tu by som chcel poďakovať Denisovi Britaňákovi za pekné gesto, kde svoju výhru daroval deťom.)

 

Deti: (16 pretekárov):

1. miesto:Nina Dobrá (44 bodov) +

2. miesto: Richard Dobrý (44 bodov)

3. miesto Michaela Justová (7 bodov)+

4. miesto Matej Just ml. (7 bodov)

 

+ ryba bola chytená skôr.

 

Cenu za najväčšiu rybu získal Denis Britaňák (49 cm) + prvá chytená ryba.
 

Všetkým výhercom a zúčastneným, by som chcel veľmi pekne poďakovať a popriať im veľa úspechov a  úlovkov do sezóny 2023.

Predovšetkým by som chcel poďakovať v mene celého výboru za sponzoring, a to: Mesto Spišská Belá, Rybárske potreby- FOREL, Pracovne odevy- Michal Pitoňák, Števo Bachleda, Michal Gally, nášho člena pána Mateja Justa, Pizzeria Brafilima -  Martin Zemančík, Central pub resp. bufet tri stromy- Slavomír Čikovský.

Vďaka patrí aj výboru, ktorý pomáhal pri usporiadaní tejto akcie, rozhodcom a všetkým zúčastneným, ktorí priložili ruku k dielu.

 

Petrov zdar !!

 

 

Otvorenie sezóny 2023 pre mužov, ženy a deti.

341695041_696787592135571_3292080681633581825_n.jpeg

Propozície pre otvorenie sezóny 2023

Muži:

 • Lov len na ťažko s jednou udicou a max. 2 nádväzcami.
 • Kŕmenie je neobmedzené v množstve a druhu krmiva.
 • Nástraha neobmedzená okrem umelých napodobenín hmyzu, lariev a iných napodobenín živočíchov.
 • Boduje sa kapor nad 40 cm a amur nad 60 cm. (Cm= bod) napr. 40 cm kapor = 40 bodov.
 • Povinná výbava: podberák, pean, meter, podložka.

Deti:

 • Lov na ľubovolnú techniku ( plávana, na ťažko, feeder...)
 • Kŕmenie je neobmedzené v množstve a druhu krmiva.
 • Nástraha neobmedzená okrem umelých napodobenín hmyzu, lariev a iných napodobenín živočíchov.
 • Boduje sa aj biela ryba ( kus= bod) napr. Karas = 1 bod, 5ks ostrieža= 5 bodov. atď...
 • Povinná výbava: podberák, pean, meter, podložka.

 

 

 

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2023.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !