MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Rybárske revíry

Revír

Názov revíru

Číslo revíru         

Druh

Popis revíru

lipňový

Poprad č.5

4-1980-6-1

lovný

Úsek od ústia potoka Biela č.1. v Bušovciach, po ústie Čierneho potoka v Spišskej Belej - Strážky

lipňový

VN Beliansky č.1

4-3190-5-2

chovný

 

pstruhový

VN Beliansky č.2

4-3200-4-2

chovný

 

pstruhový

VN Beliansky č.3

4-3210-4-1

lovný

 

pstruhový

Biela č.1

4-0090-4-1

lovný

Úsek od ústia v Bušovciach po hranice TANAP-u

pstruhový

Beliansky potok

4-0070-4-1

lovný

Úsek od ústia po hranice TANAP-u s prítokmi

pstruhový

Potok Hučava

4-0740-4-1

chovný

Prítok Hučava od druhého cestného mosta pod Šarpancom po hranice TANAPu je po celý rok hájený

kaprový

VN Spišská Belá

4-3800-1-1

lovný

 

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !