MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

OZNAM

Výbor MO SRZ Spišská Belá žiada členov SRZ aby v dňoch od 26.08.2023 – 27.08.2023 obmedzili výkon rybárskeho práva na rieke Poprad č.5, číslo revíru 4-1980-6-1, z dôvodu organizovania rybárskeho preteku, ktorý usporiadáva SRZ – LRU MUCHA . 

Ďakujeme za pochopenie

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !