MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Propozície Beliansky Kapor 2023

Dátum : 10.-13.8.2023
Stručný opis revíru: Rybník sa nachádza pri meste Spišská Belá, rozloha je 4,5 ha, priemerná hĺbka vody 1,7m kde dno tvorí prevažne bahno.
Pretek je organizovaný MO SRZ Spišská Belá
Organizátor preteku: Patrik Kaňuk, tel.: 0944 163 868
Počet súťažných tímov je 10. Súťažné družstvá sa skladajú z dvoch súťažiacich alebo dvaja súťažiaci a pomocník(nieje plnohodnotným členom, nemôže obsluhovať udice, podoberať, kŕmiť a pod.) Všetci pretekári musia byť starší ako 15 rokov.
Prihlásením sa považuje uhradenie poplatku 150 € na tím, osobne organizátorovi alebo na účet :
SK86 0900 0000 0050 3192 8648
do poznámky pre príjemcu uviesť názov tímu a mená súťažiacich.
Štartovné je potrebné uhradiť najneskôr do 15.07.2023. V prípade neúčasti na preteku je možné odhlásiť sa s možnosťou vrátenia peňazí do 31.7.2023 u usporiadateľa.
Pretek začína registráciou súťažných tímov v štvrtok 10.8.2023 od 08:00 do 9:00. Losovanie začína od 9:00. Losovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole sa losuje poradie a v druhom kole lovné miesto. Poradie pre prvé kolo losovania bude zostavené podľa dátumu uhradenia štartovného. Ak sa súťažný tím nedostaví včas na zahájenie tak mu bude pridelené v prvom losovaní posledné číslo pre losovanie lovného miesta a následne v druhom losovaní mu bude pridelené posledné miesto ktoré ostane voľné.
Po losovaní bude prebiehať otvorenie preteku a presun na lovné miesta + každý tím zároveň obdrží mapu rybníka s presným vyznačením svojho sektoru. Sektory budú vymedzené tyčovými bójami. Čas kŕmenia nie je obmedzený. Začiatok lovu je 10.8. o 12:00 a ukončenie lovu je v nedeľu 13.8. o 12:00 hod. Vyhodnotenie preteku bude prebiehať medzi 13:00 až 13:30 hod.
Loví sa spôsobom dvaja pretekári na štyri udice spôsobom na ťažko s jedným nádväzcom s jednoháčikom. Pretekár musí byť fyzicky prítomný na lovnom mieste. Ak pretekár musí opustiť lovné miesto, jeho udice( 2 ) musia byť vytiahnuté po dobu jeho absencie(v rámci rybníka je pohyb povolený a udice sa nevyťahujú).
Zakázaný je spôsob lovu na plávanú alebo feeder. Loví sa na boilies, pelety a kukuricu. Umelé napodobeniny hmyzu a ikier sú zakázané.
Je zakázané používať čln alebo iné plavidlo na zavážanie, zakrmovanie alebo lov. Súťažný tím loví výhradne vo vopred vyhradenom sektore. Je prísne zakázané meniť svojvoľne lovné miesto alebo využívať susedný sektor na zakrmovanie alebo lovenie. Zakrmovanie je možné iba z brehu a to kŕmitkom, spombou alebo kobrou, lopatkou. Množstvo krmiva a kŕmenia je neobmedzené. Kŕmenie je povolené kŕmnymi peletami, boilies, partiklom, krmivom či živou nástrahou .
Je zakázané nahadzovanie z vody.
Cudzia pomoc je zakázaná s možnosťou diskvalifikácie . Ak sa uskutoční zdolávanie rýb v inom sektore, prejazd cez zakŕmené miesto, či poškodenie lovného miesta na žiadosť poškodeného družstva po preskúmaní rozhodcom nemusí byť ulovená ryba započítaná. (Prosíme o korektnosť )
Organizátor si vyhradzuje právo použiť fotografie a videonahrávky z priebehu súťaže a zverejniť ich na webe, či tlačovinách a iných materiáloch slúžiacich k prezentovaniu súťaže.
V prípade porušenia pravidiel, bude družstvo diskvalifikované bez kompenzácie náhrady!
Ak družstvo bude nadmerne konzumovať alkohol a týmto obťažovať iné družstvá, usporiadateľ si
vyhradzuje právo ho diskvalifikovať!
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Každý pretekár preteká na vlastné nebezpečenstvo, svojím podpisom to potvrdí na prezenčnej listine.
Organizátor neručí za výbavu, výstroj a majetok súťažiacich. Súťažiaci sú povinný rozhodcom umožniť prehliadku nástrah a koncových nádväzcov.
Tím môže byť vylúčený ak vyniesol rybu zo svojho sektoru alebo ju odovzdal inému súťažnému tímu alebo mu ryby boli prinesené. Loví sa spôsobom chyť a pusť. Začiatok aj koniec lovu budú ohlásené zvukovým signálom.
Organizátor si vyhradzuje právo na prerušenie alebo predčasné ukončenie preteku.
V takomto prípade sa počíta aktuálne poradie. Po skončení si každý pretekár poupratuje svoje lovné miesto a odnesie odpad na vopred určené miesto . Poprosíme vziať so sebou aj číslo a pásku ktorou bude sektor označený.
Počas preteku bude súťažiacim k dispozícií občerstvenie pri rybárskom dome v podobe gulášu, párok, piva a v sobotu bude teplý obed rozvezený priamo na miesta.
POVINNÁ VÝBAVA SÚŤAŽNÉHO TÍMU
Sak na prechovávanie rýb (minimálne 3 ks), podberák, uvolňovač háčikov, meter, dezinfekčné prostriedky na ošetrenie rýb, podložka s vyvýšenými okrajmi na vylovené ryby.
BODOVANIE
Boduje sa kapor od 45 cm a Amur od 60 cm spôsobom 1 kg sa rovná 1 bod/ príklad 3,58 kg sa rovná 3,58 bodu. Pri konečnom vyhodnotení sa bude počítať súčet hmotností všetkých ulovených rýb v čase pretekov, víťazom sa stáva tím s najvyšším počtom bodov. V prípade rovnosti bodov bude druhé kritérium najťažšia ulovená ryba.
CENY
1.miesto – 400,- € + poháre + poukážka na nákup ryb. potrieb
2.miesto – 300,- € + poháre + poukážka na nákup ryb. potrieb
3.miesto – 200,- € + poháre + poukážka na nákup ryb. potrieb
Najťažší kapor : 50,- € + pohár + vecná cena
Prvá bodovaná ryba : darčekový kôš
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Ak prihlásený tým neuhradí poplatok do stanoveného termínu jeho miesto automaticky prepadá v prospech náhradníka. Protest je možný podať u usporiadateľa za poplatok 100€.
Šetrné zaobchádzanie s rybami pri vylovovaní prechovávaní, vážení a aj pri púšťaní spať do vody. Dodržiavať pravidlá a pretekať fair play.
Každý súťažiaci (registráciou) potvrdzuje, že plne súhlasí so „Všeobecnými podmienkami a pravidlami súťaže" a bude ich dodržiavať.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu.
 
💥Účastníci preteku Beliansky kapor 2023💥
1. Bzenov team - Štofanik/Štofanik
2. CT Lastia - Novotny/Novotny
3. JRC team - Pitoňák/Jurčo
4. Čachtičania - Cagala/Šimo
5. CT Aynano - Pavličko/Zemančík
6. CT Felipe - Kozák/Nagy
7. Forever young team - Rener/Šilon
8. Heldák & syn - Heldák/Heldák
9. Team Džadoň & Pitoňák - Džadoň/Pitoňák
10. CT Kora - Kolej/Raab
1. Náhradníci - Žmijovský/Černý
2. Náhradníci - Just/Just
Ďakujeme za veľký záujem, tým, ktorý mali šťastie a dovolali sa gratulujeme, na ostatných sa možno usmeje šťastie v budúcom ročníku.
Informácie o platbe štartovného a podrobné propozície budú zverejnené do 25.6.2023 tu na facebooku a takisto bude každý tím informovaný aj SMS.

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !