MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Oznámenie o prijatí nových členov a prestup z iných organizácií

 

 

Dňa 10.01.23 sa konala výborová schôdza, kde sa odsúhlasilo následovné:

 

1. požiadať o prestup alebo prijatie nového člena  je možné len do konca februára tohto roku ! ( 28.02.23)

 

Tlačivá nájdete v sekcii ORGANIZACIA - žiadost o členstvo, žiadosť o prestup člena. 

Svoje tlačivá môžete vložiť do schránky na adrese: Zimná 16, Lenkavský ( ulica za večierkou) - foto schránok nižšie - dolna rada v strede.

 

2. Ak sa jedná o nového člena, pri jeho schválení a prijatí do organizácie MO SRZ Spišská Belá je účtovaný jednorazový poplatok vo výške 100 eur.(zápisné).

  

Výbor MO SRZ Spišská Belá bude príjmať nových členov len v prípade ak sa neprekročí horný stanovený limit pre našu organizáciu, avšak pre  deti , mládež a ženy toto pravidlo neplatí ( budú prijatí)  !!

 

Následne noví členovia budú preškolení v určitom dohodnutom  termíne.

Obrázok1.png

 

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !