MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Brigáda pred pretekom Belianský kapor

Dňa 06.08.22 sa konala brigáda pred pretekom Beliansky kapor, kde bolo hlavnou úlohou opraviť a obnoviť brehy malého výbežku a ostrova. Veľká vďaka patri predovšetkým všetkým zúčastneným či členom alebo taktiež dobrovoľníkom a chlapcom z výboru.

Musím podotknúť za veľku pomoc chalanom z  Rakús, pretože bez ich pomoci by sme túto aktivitu len ťažko dotiahli do úspešného konca.

 

                             297277694_596565902067935_6418655507677049938_n.jpg     297224422_1112274346355051_547459917416798234_n.jpg

 

                                                                                                                                                              Výbor MO SRZ Spišaká Belá

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !