MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Zarybnenie kaprom rybníčným K3 - Beliansky rybník

 

  • Dňa 19.07.2022 prebehlo zarybnenie v revíroch MO SRZ Spišská Belá – VN Spišská Belá
  • Zarybňovalo sa kaprom rybničným K3
  • Množstvo násad : l000 kg       
  • Zarybnenie realizovali členovia výboru - S.Bekeš,  P.Kaňuk , J.Lenkavský a  členovia MO SRZ Spišská Belá - A.Schmidt, L.Pavličko 
  • Výbor MO ďakuje členom za odvedenú činnosť.
  • 294099991_5319965481396485_8250639682988310639_n.jpg

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !