MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Brigádnická činnosť

Hromadná brigádnická činnosť je aktuálne pozastavená z dôvodu začínajúcej sa sezóny. O zmene statusu brigád Vás budeme informovať formou SMS správ  na webovej stránke, informačnej tabuli a FB. V prípade ak Vám nechodia SMS o brigádach zašlite SMS s menom, priezviskom a telefónnym číslom na tel. číslo 0903 389 722. Upozorňujeme že člen MO SRZ Spišská Belá je povinný odpracovať  10 hodín brigádnickej činnosti.  Každá neodpracovaná hodina bude spoplatnená sumou 5 euro. 

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2023.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !