Kempu sa zúčastnilo 5 mladých rybárov, nakoľko o dotácii z mesta sme sa dozvedeli až začiatkom prázdnin.

Kemp viedol podpredseda MO SRZ Kuna Pavol, nakoľko je to skúsený rybár, odovzdal deťom svoje cenné skúsenosti.

Dotáciu z mesta sme dostali na základe projektu vo výške 700,- €. Nakúpili sme rybárske prúty, navijáky a silóny. Ostatné veci ako háčiky, olovká a iné potrebné veci daroval tajomník Ladislav Smrek.

Deti sa počas piatich dní naučili viazať udice pre rôzne spôsoby a techniky lovu. Vo štvrtok si usporiadali preteky, kde aj nachytali rôzne druhy rýb. V noci zo štvrtka na piatok si urobili nočný tábor, ktorého sa zúčastnili aj niektorí rodičia. V piatok sa urobilo vyhodnotenie, kde boli deťom odovzdané udice a navijáky.

Bola to veľmi vydarená akcia. Touto cestou chceme poďakovať mestu za pridelenú dotáciu. Ak by sa mesto rozhodlo aj na budúci rok dotovať našu organizáciu, chceli by sme sa to dozvedieť ešte v priebehu školského roka, nakoľko by sme mohli informovať viacerých mladých rybárov.

 

Tajomník MO SRZ – Ladislav Smrek

Predaj povolení

Hosťovačky sa predávajú u p.Hrušovskej