MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Beliansky kapor 2017

Vyhodnotenie pretekov   Beliansky kapor 2017.

Dňa 11. - 13.8.2017 sa konali preteky v love kapra. Preteku sa zúčastnilo 12 dvojčlenných družstiev, skončil v tomto poradí :

  1. Britaňák Denis, Ohálek             52,73 kg          12 ks
  2. Pitoňák Tomáš, Kaňuch Jozef 32,35 kg            6 ks
  3. Renner Vladimír, Šilon Martin 21,41 kg            8 ks

Najväčší úlovok 10,00 kg                  Hukel, Konček

Najväčší počet ulovených rýb – 12   Britaňák, Ohálek

Celkový počet ulovených rýb            43 ks

Celkové množstvo ulovených rýb     169,91 kg

Všetky ryby boli vrátené do vody.

Sponzori –      Rybárik - Poprad

                        Mesto Spišská Belá   

                        FOREL-LR, Richtarčik Ľuboslav

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !