DOSPELÍ :

  1. Branislav Nebus 199 bodov      4 ks
  2. Dominik Britaňák 157 bodov      3 ks
  3. Jakub Lenkavský 105 bodov      2 ks

Najväčší úlovok : Anton Krigovský – kapor 67cm

DETI :

  1. Diana Beskydová 102 bodov      2 ks

Chytilo sa spolu 19 ks kapra.

Predaj povolení

Hosťovačky sa predávajú u p.Hrušovskej

Beliansky kapor

48 hodinový maratón Beliansky kapor sa uskutoční v dňoch 16.-18.augusta 2019.
Štartovné pre dvojčlenné družstvo je 100,-€.

Otvorenie sezóny

Otvorenie sezóny a preteky v love kapra sa uskutočnia 11.5.2019.

Oslavy 130.výročia.

Oslavy 130.výročia založenie MO SRZ sa uskutočnia 15.6.2019.