DOSPELÍ :

  1. Branislav Nebus 199 bodov      4 ks
  2. Dominik Britaňák 157 bodov      3 ks
  3. Jakub Lenkavský 105 bodov      2 ks

Najväčší úlovok : Anton Krigovský – kapor 67cm

DETI :

  1. Diana Beskydová 102 bodov      2 ks

Chytilo sa spolu 19 ks kapra.

Predaj povolení

Hosťovačky sa predávajú u p.Hrušovskej