MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Otvorenie sezóny 2017

DOSPELÍ :

  1. Branislav Nebus 199 bodov      4 ks
  2. Dominik Britaňák 157 bodov      3 ks
  3. Jakub Lenkavský 105 bodov      2 ks

Najväčší úlovok : Anton Krigovský – kapor 67cm

DETI :

  1. Diana Beskydová 102 bodov      2 ks

Chytilo sa spolu 19 ks kapra.

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !