MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Školenie novoprijatých členov MO SRZ Spišská Belá

V termínoch 11.04.23 a 13.04.23 sme zaškolovali novoprijatých členov do našej organizácie.

Nových členov sme príjmali tak, aby sme neprekročili maximálne stanovený  počet 170 členov. Deti sme príjamli bez ohľadu na kapacitu maximálne stanoveného limitu.

 

 

Snímka obrazovky 2023-04-13 o 17.25.33.png

 

 

Školenie prebehlo úspešne a prajeme novoprijaým členom veľa úspechov.

 

Petrov Zdar !!

 

Výbor MO SRZ Spišská Belá.

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !