MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

MO SRZ Spišská Belá dáva do pozornosti brigádu...

MO SRZ Spišská Belá dáva do pozornosti brigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu to jest 01.04.23 o 8:00 na Belianskom rybníku ( zraz je pri rybárskom dome). 

Taktiež dávame do pozornosti že počas brigády od 9:00 - 11:00 sa budú vydávať rybárske lístky. 

V nedelu sa lístky vydávať nebudú !!

Upozorňujeme že člen MO SRZ Spišská Belá je povinný odpracovať 10 hodín brigádnickej činnosti. Každá neodpracovaná hodina bude spoplatnená sumou 6 euro.

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !