MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

ZARYBNENIE - Lipeň tymianový

  • Dňa 07.09.2022 prebehlo zarybnenie v revíroch MO SRZ Spišská Belá 
  • Zarybňovalo sa lipňom tymianovým ( veľkosť cca 8cm )
  • Množstvo násad : 6250 ks       
  • Zarybnenie realizovali členovia výboru - S.Bekeš, M.Jacenko a člen MO SRZ Spišská Belá -  Funket 

Výbor MO ďakuje členom za odvedenú činnosť

305111967_1175601613299521_6503657129898051766_n.jpg 305170859_495927245198296_2954694729026690262_n.jpg

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2024.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !