Tento spôsob objednávania si povolení je určený len členom našej organizácie. Ak sa budú snažiť objednať si doklady členovia iných organizácií, budeme to považovať za hrubé porušenie našich interných pravidiel a takémuto členovi inej organizácie viac nevydáme naše povolenie. 

Po zadaní a potvrdení objednávky, odkontrolujeme správnosť zadaných údajov a pošleme Vám na e-mail správu s faktúrou na zaplatenie. 

Do "Správy pre prijímateľa" napíšete  - "kód objednávky, svoje meno, priezvisko a adresu", aby sme mohli určiť, kto zaplatil na účet MO SRZ.

Po zaplatení danej sumy, pripravíme dané doklady a pokiaľ má člen vyriadené všetky záväzky voči MO SRZ, t.j. odpracované brigády(okrem ZŤP, dôchodcov, žien a detí) a odovzdané povolenie na rybolov v termíne do 15.1.2023, tak mu doklady BUDÚ vydané.

Pokiaľ si člen riadne objedná a zaplatí doklady, avšak nemá vyriadené záväzky voči MO SRZ v podobe neodpracovaných brigád, bude pri odovzdávaní dokladov vyzvaný na ich úhradu vo výške 5e za každú neodpracovanú hodinu. Ak tak nespraví, doklady mu vydané NEBUDÚ a peniaze za vopred zaplatené doklady prepadnú v prospech MO SRZ Spišská Belá.

Doklady bude vydávať predseda alebo tajomník MO SRZ na rybníku každú nedeľu od 15.00 - 17.00 od 5.2.2023. Kto to nestihne alebo zabudne, dostane doklady na ďalší týždeň.

Štátny rybársky lístok si musí vybaviť každý individuálne.

Všeobecná úverová banka

IBAN : SK5302000000001262985553

Konštantný symbol : 0308 

Správa pre prímateľa : kód objednávky, meno a adresa