MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

predseda

Pitoňák Michal

 0907105436

podpredseda

Kuna Pavol

 0949763008

tajomník

Smrek Ladislav

 0917828532

hospodár

Frindt Rudolf

 0915901986

pokladník

Hrušovská Mária

 0905922582

člen

Heldák Pavol

 0911120281

člen

Britaňák Ján

 0905607866

  

Kontrolná komisia

Stropkai Ján

0911941837

Funket Milan

 

Pitoňák Tomáš

0907219008

Disciplinárna komisia

Holluj František

0911741974

Šterbák Jozef

0904242564

Hrušovský František

 

Predaj povolení

Hosťovačky sa predávajú u p.Hrušovskej Cena miestnej povolenky na rybník je 15,- €