predseda

Kuna Pavol

 0944043017

podpredseda

Šuľa Ján

 0903016524

tajomník

Smrek Ladislav

 0917828532

hospodár

Frindt Rudolf

 0915901986

pokladník

Hrušovská Mária

 0905922582

člen

Pavličko Ľubomír

 0919172967

člen

Britaňák Ján

 0905607866

  

Kontrolná komisia

Miko Peter

0904168786

Heldák Lukáš

 0918065230

Šterbák Jozef

0904242564

Disciplinárna komisia

 

 

 

 

 

 

Predaj povolení

Hosťovačky sa predávajú u p.Hrušovskej