MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Belej

 Miestny rybársky poriadok

 platný od 1.1.2015

 Všeobecná časť:

Loviaci na rybárskych revíroch SRZ musí dodržiavať:

Zákon o rybárstve č.139/2002 Z.z.

Vyhlášku č. 185/2006 Z.z.

 

ZO SRZ v Spišskej Belej obhospodaruje:

 

Lipňový revír:

 

Poprad č.5        4-1980-6-1        lovný

Úsek od ústia potoka Biela č.1. v Bušovciach, po ústie Čierneho potoka v Spišskej Belej - Strážky

VN Beliansky č.1           4-3190-5-2        chovný

V starom koryte Belianskeho potoka cca 300m nad VN Beliansky č.3 lovný. Používa sa na odchov plôdika.

 

Pstruhový revír:

 

VN Beliansky č.2           4-3200-4-2        chovný

V starom koryte Belianskeho potoka cca 200m nad VN Beliansky č.3 lovný. Používa sa na odchov plôdika.

VN Beliansky č.3           4-3210-4-1        lovný

V starom koryte Belianskeho potoka cca 150m nad VN Beliansky č.3 lovný. Používa sa na lov pstruha dúhového.

Biela č.1                       4-0090-4-1        lovný

            Úsek od ústia v Bušovciach po hranice TANAP-u

Beliansky potok 4-0070-4-1        lovný

            Úsek od ústia po hranice TANAP-u s prítokmi.

Potok Hučava    4-0740-4-1        chovný

Prítok Hučava od druhého cestného mosta pod Šarpancom po hranice TANAPu je po celý rok hájený.

 

Kaprový revír:

 

VN Spišská Belá 4-3800-1-1        lovný

Beliansky rybník leži cca 700m za Spišskou Belou smerom na Ždiar po pravej strane štátnej cesty.

 

Na pstruhových revíroch:

Lovná miera PP-25 cm, PD-25cm, Li-27,

Možno loviť len s povolenkou na vody pstruhové a to v čase od 16.apríla do 30. septembra.

Počet vychádzok je 3x za týždeň.

Povolený počet ulovených lososových rýb je 4 ks za deň.

Denná doba lovu:

Apríl a September         06.00 - 19.00

Máj a August                 05.00 - 21.00

Jún a Júl                                   04.00 - 22.00

 

Na lipňových revíroch:

Lovná miera PP-25 cm,PD-25 cm,Li-27 cm, Ja-20 cm.    

Možno loviť len s povolenkou na lipňový revír a to v čase od 1.júna do 31. decembra.

Počet vychádzok je 5x do týždňa.

Počet ulovených lososových rýb je 4 ks za deň.

Denná doba lovu:

jún, júl a august            04.00 - 22.00

september a október     05.00 - 21.00

november a december   07.00 - 19.00

Lov na prívlač od 1.11 do 31.12 len s hlavátkovou povolenkou.

 

Na kaprových revíroch:

Lovná miera K-40cm, Šť-60cm, A-60cm, Zu-50cm, U-45cm, L-25cm.

Lov kapra je povolený od 15.mája.

Lov na prívlač a živú rybku je dovolený od 16. júna.

Počet vychádzok je 7x do týždňa.

Denná doba lovu:

január a február                        07.00 - 17.00

marec a apríl                05.00 - 21.00                        

máj, jún a október         04.00 - 24.00

júl, august a september 00.00 - 24.00

november a december   07.00 - 20.00

Z dôvodu rozhodnutia VČS odporúčame členom SRZ, aby si v rybárskom revíri SRZ neprivlastňovali kapra rybničného nad 60 cm.

 

Predaj hosťovacích povolení:

Hospodár : Frindt Rudolf, Družstevná 18, Spišská Belá.

Tel.: 0915 901986

 

Pokladník: Hrušovská Mária, Novomeského 1, Spišská Belá.

Tel.: 0905 922582

 

V bufete na rybníku.

 

Vysvetlivky :

  • K - kapor
  • Šť – šťuka
  • A – amur
  • Zu – zubáč
  • U – úhor
  • L – lipeň

 

Predaj povolení

Hosťovačky sa predávajú u p.Hrušovskej Cena miestnej povolenky na rybník je 15,- €