Revír

Názov revíru

Číslo revíru

Druh

Popis revíru

lipňový

Poprad č.5

4-1980-6-1

lovný

Úsek od ústia potoka Biela č.1. v Bušovciach, po ústie Čierneho potoka v Spišskej Belej - Strážky

lipňový

VN Beliansky č.1

4-3190-5-2

chovný

 

pstruhový

VN Beliansky č.2

4-3200-4-2

chovný

 

pstruhový

VN Beliansky č.3

4-3210-4-1

lovný

 

pstruhový

Biela č.1

4-0090-4-1

lovný

Úsek od ústia v Bušovciach po hranice TANAP-u

pstruhový

Beliansky potok

4-0070-4-1

lovný

Úsek od ústia po hranice TANAP-u s prítokmi

pstruhový

Potok Hučava

4-0740-4-1

chovný

Prítok Hučava od druhého cestného mosta pod Šarpancom po hranice TANAPu je po celý rok hájený

kaprový

VN Spišská Belá

4-3800-4-1

lovný

 

Predaj povolení

Hosťovačky sa predávajú u p.Hrušovskej