Oznamujeme všetkým členom MO SRZ Spišská Belá, že brigády v našej organizácii začnú 6.4.201 a budú prebiehať každú sobotu okrem sviatkov v mesiacoch apríl, máj a jún 2019. Zraz účastníkov brigády bude vždy o 7.30 hod. na miestnom rybníku. Prosíme členov aby si so sebou priniesli čižmy, sekeru, lopatu, hrable.

Prosíme členov MO SRZ aby sa aktívne zúčastňovali brigád.

 

Každý účastník musí mať Brigádnicky preukaz. Kto ho nemá, požiada vedúceho brigády o vydanie nového.

Predaj povolení

Hosťovačky sa predávajú u p.Hrušovskej

Beliansky kapor

48 hodinový maratón Beliansky kapor sa uskutoční v dňoch 16.-18.augusta 2019.
Štartovné pre dvojčlenné družstvo je 100,-€.

Otvorenie sezóny

Otvorenie sezóny a preteky v love kapra sa uskutočnia 11.5.2019.

Oslavy 130.výročia.

Oslavy 130.výročia založenie MO SRZ sa uskutočnia 15.6.2019.