MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Oznámenie o predaji rybárskych povolení na rok 2023.

Oznamujeme všetkým členom MO SRZ Spišská Belá, že od zajtrajšieho dňa, čiže od 1.1.2023, je možné si zakúpiť rybárske povolenia a členské známky tak ako to fungovalo doteraz, čiže cez webovú stránku http://mosrzspisskabela.sk/shop/. Na stránku sa taktiež dostanete kliknutím na odkaz "Predaj povolení" na hornej lište.

 

Zároveň pripomíname všetkým členom, povinnosť odovzdania rybárskych povolení za rok 2022 do 15.1.2023 a taktiež odporúčame si poriadne preštudovať podmienky predaja ryb. povolení.

Ďakujeme.

 

                                                                                                                                                               Výbor MO SRZ Spišská Belá  

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2023.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !