MO SRZ Spišská Belá

Petrov zdar !

Oznam - odovzdávanie povolení na rybolov.

Výbor MO SRZ Spišská Belá pripomína členom povinnosť odovzdať povolenie na rybolov do 15 januára 2023. Povolenie na rybolov môžu členovia vložiť do poštovej schránky umiestnenej na adrese Ludvíka Svobodu 308/13, Spišská Belá.

Výbor MO SRZ Spišská Belá.

Zaplatenie členského príspevku

Upozorňujeme členov, že každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok do 31.3.2023.

Dobrovoľný príspevok na zarybnenie

Dobrovoľný príspevk na zarybnenie nám darovali : Marián Stolár - 50 eur. Štefan Britaňák - 65 eur Stanislav Bekeš - 150 eur. Vladimír Bekeš - 100 eur. Štefan Zoričák - 100 eur. Marek Dobrý - 100 eur. Maroš Kreps - 160 eur. Vladimír Fudaly - 50 eur. Ľuboš Mahdal - 30 eur.
Dobrovoľné príspevky môžete ohlásiť na tel. čísle 0950 714 600. Našim cieľom je vrátiť život do rieky Poprad a Biela pomôžte dobrovoľným príspevkom navrátiť život pôvodným druhom ryb. Petrov zdar !